ADVOKATIONLINΞ® je moderný spôsob poskytovania profesionálnych právnych služieb advokátmi cez internet. Prostredníctvom jednoduchých a užívateľsky dostupných funkcií na webovej stránke  môžete teraz pohodlne a diskrétne  vyriešiť mnohé právne otázky.  Právne poradenstvo garantujú advokáti zapísaní do Slovenskej advokátskej komory, ktorí sú zo zákona zodpovední za poskytované služby.

Naša služba e-lawyering je praxou overená v mnohých štátoch sveta a poskytuje Vám možnosť úspory času a nákladov.


Advokát - Právne poradenstvo a právne služby

Advokát - Online právne poradenstvo a právne služby

Čas sú peniaze
V modernej spoločnosti má čas stále vyššiu cenu. Vážime si Váš čas, preto prichádzame s ponukou právnych služieb prostredníctvom  elektronickej komunikačnej siete – internet. Prioritou našej online právnej služby, ktorú úspešne vykonávajú mnohí advokáti ( právnici ) v zahraničí (tzv. e-lawyering), je poskytovať kvalitné a flexibilné právne poradenstvo pre klientov:
•    ktorí sú časovo zaneprázdnení
•    ktorým nevyhovuje osobná návšteva v advokátskej kancelárii
•    ktorí majú záujem racionalizovať svoje náklady na právne služby
•    ktorí si chcú zachovať určitý stupeň anonymity
•    ktorým zdravotný stav neumožňuje osobnú návštevu advokátskej kancelárie


Nestrácame Váš čas
Pri poskytovaní online právnych služieb  nemusíte navštíviť našu advokátsku kanceláriu osobne. Vašu požiadavku jednoducho odošlete prostredníctvom formulára, čím nestrácate svoj čas.


Znižujeme Vaše náklady
Právne poradenstvo, ktoré Vám poskytneme prostredníctvom internetu môže znížiť Vaše náklady na právne služby, ako aj usporiť čas a prostriedky, ktoré sú spojené s osobnou návštevou advokátskej kancelárie.


Zvyšujeme Váš komfort
Pripojenie do siete internet je dnes základnou výbavou väčšiny domácností, firiem a úradov. Svoju požiadavku teraz môžete odoslať pohodlne z Vašej obývačky alebo pracovne.

Chránime Vašu anonymitu
Naše služby vykonávame v súlade s platnými právnymi normami, ktorými sa riadi výkon advokátskeho povolania. Dôsledne dodržiavame, aby bola zabezpečená Vaša anonymita  tým, že Vami poskytnuté údaje nie sú sprístupnené. Advokát ( právnik ) je zo zákona povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu svojho povolania dozvie.


Garantujeme Vám profesionalitu

Všetky právne služby online sú garantované advokátmi zapísanými v Slovenskej advokátskej komore. Tým Vám zaručujeme, že právne služby Vám poskytujú odborníci, ktorí nesú za poskytnuté právne poradenstvo zákonnú zodpovednosť v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

 

Naše právne ONLINE služby

Vypracovanie zmluvy Pripomienkovanie zmluvy

Právna analýza Mimosúdne konanie a mediácia

Obchodné spoločnosti Podania v správnom konaní

Podania v exekučnom konaní Podania v súdnom konaní

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Advokátska kancelária

Naša advokátska kancelária poskytuje široký právny servis svojim klientom na celom území Slovenskej republiky. Advokátska kancelária je pripravená poskytnúť právne poradenstvo bežným ľuďom, spoločnostiam alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať svoje obchodné aktivity v Slovenskej republike.     Čitaj ďalej...

ODMENA ADVOKÁTA

odmena za právne služby

Sme si vedomí, že jednou z Vašich priorít je aj predpokladaná úspora nákladov na právne služby prostredníctvom online právneho poradenstva, preto pri stanovení odmeny advokáta za poskytované právne služby vychádzame z tohto predpokladu.

Čítaj ďalej...

PODMIENKY SLUŽBY

podmienky sluzby

Tieto všeobecné podmienky poskytovania online právnych služieb aplikujeme pri používaní obsahu internetových stránok ADVOKATIONLINΞ.sk, užívateľmi siete internet. Za internetové stránky ADVOKATIONLINΞ.sk sa považujú tiež všetky domény a  subdomény, ktoré prináležia k tejto internetovej stránke.
Čítaj ďalej...

Právne poradenstvo cez internet

Naša služba e-lawyering je praxou overená v mnohých štátoch sveta a poskytuje Vám možnosť úspory času a nákladov.

Kontaktné údaje:

JUDr. Lukáš Machala
Bilíkova
Bratislava 841 01
@: info@advokationline.sk

S5 Box

Login Form